Miljöpolicy

Miljöpolicy

Miljöpolicy – Vårt företag använder en mängd produkter som alla har en viss miljöpåverkan, vi förbinder oss att ständigt minska vår verksamhets miljöpåverkan genom att:

  • Förebygga förorening
  • Ha god kunskap om varornas och verksamhetens miljöegenskaper och anpassa sortiment och verksamhet efter ny kunskap och nya miljökrav
  • Söka efter och informera kunderna om miljöanpassade alternativ.
  • Regelbundet granska resultatet av vår miljösatsning och sätta nya mål.